Välkommen till Tillgänglighetsdatabasen

Här kan du registrera information om tillgängligheten till besöksmål och offentliga lokaler som allmänheten har tillträde till. Klicka på länken nedan för att komma till den region/kommun du önskar.

Tillgänglighetsdatabasen har tagits fram genom ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, Västsvenska Turistrådet och den samlade handikapprörelsen i Västsverige.

Västsvenska Turistrådet
Kungsportsavenyn 31-35
411 36 Göteborg

031-81 83 00
info@vastsverige.com
www.vastsverige.com